Internát

Internátní oddělení je rozděleno do tří výchovných skupin. Každá skupina zahrnuje 3 pokoje, sociální zařízení, společenskou místnost a kancelář vychovatele. Skupiny jsou rozděleny na mladší chlapce, starší chlapce a dívky. Jednotlivé skupiny mají maximální kapacitu 8 klientů/klientek. Na každé výchovné skupině se střídají dva denní vychovatelé. Vychovatelé mají také k ruce v některých případech asistenta. Vychovatel má na starosti odpolední a víkendové činnosti. Přes noc na skupiny dohlíží noční vychovatel/asistent.  

Vychovatelé:

I.VS - tel. 778 476 490
Bc. Anna Hlavicová 
Bc. Vladimír Havran

II.VS - tel. 608 232 107
Bc. Alena Ambrožová
Mgr. Miroslav Švec 

III.VS - tel. 778 425 603
Mgr. Sandra Wiedermannová 
Mgr. Radek Halama

Střídající vychovatel 
Bc. Ivana Zajícová

Asistenti:
Naděžda Svobodová
Blanka Wágnerová
Ivana Vlčková
Jakub Dvorský
Antonín Frelich 

Comments