Internát

Internátní oddělení je rozděleno do tří výchovných skupin. Každá skupina zahrnuje 3 pokoje, sociální zařízení, společenskou místnost a kancelář vychovatele. Na první výchovnou skupinu jsou umisťováni mladší chlapci, na druhou výchovnou skupinu dívky a na třetí skupinu starší chlapci. Jednotlivé skupiny mají maximální kapacitu 8 klientů/klientek. Na každé výchovné skupině se střídají dva denní vychovatelé. Vychovatelé mají také k ruce v některých případech asistenta. Přes noc na skupiny dohlíží noční vychovatel/asistent. 

Vychovatelé:

I.VS - tel. 778 476 490
Bc. Anna Hlavicová 
Mgr. Radek Halama

II.VS - tel. 608 232 107
Bc. Ivana Zajícová
Bc. Vladimír Havran

III.VS - tel. 778 425 603
Mgr. Sandra Sapietová
Mgr. Miroslav Švec 

Asistenti:
Naděžda Svobodová
Blanka Wágnerová
Ivana Vlčková
Soňa Sehnalíková
Antonín Frelich 

Comments