SVP Tršice  

Středisko výchovné péče Tršice (dále jen SVP) je školským zařízením pro preventivně výchovnou činnost v současnosti největším v České republice. Organizačně podléhá  Dětskému  diagnostickému ústavu na Svatém Kopečku u  Olomouce. Bylo otevřeno 1.února 2013. Je vlastně pokračovatelem SVP Kelč, které fungovalo od roku 1995. SVP Tršice sídlí v nově zrekonstruované historické dvoupatrové budově. 

Je zde umístěna škola (3 moderně vybavené učebny), kuchyň s jídelnou, internát, 2 místnosti pro pořádání komunit, keramická dílna, ambulantní část, zázemí pro pedagogické i ostatní zaměstnance. Internát zahrnuje 3 samostatná oddělení každé se 3 pokoji, sociálním zařízením, společenskou místností a kanceláří vychovatele. 
Budova SVP s velkým pozemkem se nachází na okraji obce. Ke sportovním účelům využívá SVP sportovní areál v obci (multifunkční hřiště a posilovnu) a také tělocvičnu, kterou si pronajímá od základní školy.

SVP má  29  zaměstnanců. Jsou to vedoucí střediska, 2 etopedi, 2 psychologové, 2 sociální pracovnice, 4 učitelé, 7 vychovatelů, 5 asistentů pedagoga, ze správních zaměstnanců – hospodářka, vedoucí školní kuchyně, 2 kuchařky, uklízečka, údržbář.
Jedná se tedy o ambulantní i pobytové zařízení, jehož kapacita je 22 dětí, chlapců i děvčat, rozdělených do tří výchovných skupin, nejčastěji ve věku povinné školní docházky.

Klienti jsou přijímáni po předchozí ambulantní docházce na zpravidla šesti až osmitýdenní preventivně výchovné pobyty. Jsou rozděleni do tří skupin – mladší chlapci, starší chlapci a dívky. Většina jejich aktivit (školní vyučování, volný čas, komunity) probíhá odděleně.