• Od nového školního roku 2019/2020 SVP navázalo spolupráci s Jezdeckým areálem Tršice. Klienti budou mít možnost seznámit se s aktivitami, týkajícími se péče o koně, některé z nich si sami vyzkouší v rámci odpoledních aktivit. 
    http://www.jezdeckyareal.cz/
  • Dne 21.11.2018 byli klienti SVP, kteří jsou právě v 9.ročníku základní školy, na burze středních škol a odborných učilišť v rámci přípravy na budoucí povolání. Měli možnost se seznámit s nabídkou celkem 85 škol. 


  • Dne 31.5. 2017 proběhl v našem zařízení I. ročník sportovního klání „O chmelovou šišku“
    Sportovního dne se kromě našeho zařízení zúčastnili SVP Ostrava-Koblov, DDÚ a SVP Svatý Kopeček, SVP Valašské Meziříčí, SVP Slaný a SVP Dobrá Vyhlídka Šumperk. Počasí nám přálo, na hřišti panovala dobrá nálada a všichni účastníci se do soutěžních disciplín naplno zapojili. První místo si odnesly děti z SVP Tršice. 

    Gratulujeme vítězům, děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník.