Úvod

SVP Tršice

Středisko výchovné péče Tršice vzniklo v roce 2013. Organizačně spadá pod Dětský diagnostický ústav na Svatém Kopečku. V Tršicích máme ambulantní i pobytové zařízení, jehož kapacita je zatím 22 dětí, chlapců i děvčat, rozdělených do tří výchovných skupin, nejčastěji ve věku povinné školní docházky. Klienti jsou k nám přijímáni po předchozí ambulantní docházce na zpravidla šest až osmitýdenní preventivně výchovné pobyty.

V posledních letech přibývá dětí s problémovým chováním z pěstounských a adoptivních rodin, protože tyto děti, přes veškerou snahu svých náhradních rodičů, prožívají větší boj se svou identitou. Náhradní rodiče, ale i děti, ať už vlastní nebo přijaté, se mnohdy ocitnou v obtížných životních situacích, které jsou zatěžující pro chod celé rodiny. Sdílení svých obdobných problémů může také někdy napomoci k řešení. Díky profesionálně složenému týmu našeho střediska, máme s těmito dětmi bohaté zkušenosti a umíme s nimi pracovat.

Cílem pobytů je pomoci dětem překonat jejich počínající problémy, které vznikají v důsledku různých životních situací ve škole i doma. Při preventivně výchovném pobytu uplatňujeme množství výchovných, terapeutických, poradenských i relaxačních aktivit, které mají napomoci k úpravě chování dítěte, k odbourání negativního, závadového jednání a k nápravě vztahů v rodině i ve školním prostředí. Snažíme se především o posílení psychického stavu jednotlivce, integrity jeho osobnosti tak, aby mohl rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál ke zvládnutí svého problému. Zlepšení či pochopení fungování vztahů v rodině (rodič – dítě, sourozenecké vztahy), vzájemný respekt a tolerance. Posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení rodinných problémů.

Snažíme se intenzivně spolupracovat nejen s rodinou, ale také se školou, kde probíhají přímé odborné intervence a dlouhodobé sledování žáků. SVP Tršice disponuje kvalitním týmem odborných pracovníků, kam patří dva psychologové, speciální pedagog-etoped, vychovatelé, asistenti pedagoga, sociální pracovnice a další zaměstnanci.